aug 16, 2005 - banvallscykling    1 Comment

Cykelhållare, dressinbanan i Broby, och rester av banvallen Glimminge-Hästveda

Om man vill cykla en specifik sträcka utan att behöva cykla dit så kan det ibland vara praktiskt att ha tillgång till en bil med cykelhållare. De flesta cykelhållare för bilar ska antingen monteras på dragkroken, om man har en sådan, eller också på ett takräck – en lösning som kostar multum. En billig cykelhållare för bil som inte kräver dragkrok förs av Harald Nyborg och kan rekommenderas. Den fungerar för alla cyklar som är någorlunda raka i ramen – mormorsmodellen går inte och kostar endast 249 kr. Harald Nyborg har varuhus på 11 orter i södra Sverige.

Lördagen den 6 augusti körde vi till Broby där vi beskådade starten för dressinbanan Broby-Glimminge. Målet var den allra nordligaste delen av Hästveda-Karpalunds järnväg Det rör sig om en sträcka där all trafik de facto lades ner 1969 och om vilken Svenska järnvägsklubbens Järnvägsdata 1999 inte kan upplysa när spåren revs upp.

Dressinuthyrningen i Broby som arrangeras av Östra Göinge järnvägssällskap ser inte alls lika välskött ut som i Tomelilla. Dessutom ligger platsen centralt i Broby alldeles i anslutning till sporthallen och verkar därmed utsatt för en del bus från uttråkade ungdomar. Alla dressiner var inte låsta när vi passerade, ett par låg välta utanför banan varav en var trasig, och den ansglagna informationen om uthyrningen var motstridig. Enligt det ena anslaget kunde dressin inte hyras på söndagar, enligt den andra så gick det.

Vi följde gamla utfartsvägen från Broby mot Glimminge.
Där finns Glimminge tåghem ett vandrarhem som också Östra Göinge järnvägssällskap är inblandade i och där man kan övernatta i tågvagnar.

För den som gillar paketlösningar säljs ett ganska roligt paket som innefattar både dressin, vanlig cykling och kanot i Östra Göinge.

Från Glimminge utgick en gång en industribana mot Östanå. Den undersökte vi inte den här gången. I stället tog vi oss till Eskilstorp som ligger 1 km nordost om badplatsen vid Sjöhagen i Tydingesjön (Se karta) Där fanns rester av en banvall västerut men där var det sankt och flera stormfällda träd och gick inte att ta sig särskilt långt. I stället följde vi en traktorväg till vänster ut till vägen Glimminge Hästveda och tog sedan in på nästa traktorväg en km till höger. Strax innan vi kom fram till väg 23 kom det en banvall som vi följde över väg 23 och rakt fram ca 2 km innan banvallen på andra sidan byvägen upplöstes i en kohage.

Då tog vi byvägen till Kyrkbyn och vidare till Hästveda.

Hästveda är ett litet samhälle med en del ålderdomliga hus och tillgång till matbutik, kiosk, restaurang, café och övernattningsmöjligheter. I den nedlagda stationen finns en restaurang som serverar svensk husmanskost till facila priser. Några intressanta banvallsrester i själva samhället lyckades vi dock inte hitta.
Sedan tog vi oss en annan väg tillbaka till Eskilstorp.

Därefter tog vi en tur med bil till Glimåkra där vi gissade platsen för den rivna stationen med hjälp av en till synes omotiverad placering av en anslagstavla.

Share

1 Comment

  • Bandelen Hästveda – Glimminge Norra revs upp våren 1985. 1989 revs spåret till Östanå pappersbruk upp. Det går fortfarande att följa banvallen från Glimminge ända fram till Helge å, alldeles vid pappersbruket. Bron över ån är tyvärr borta, men brofästena finns kvar. På andra sidan, inne på det gamla industriområdet, syns rester av lastkaj och några spår.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!