Nov 17, 2006 - citat    1 Comment

Kunskapens frukter

”Kunskapens fot är bitter men dess frukter är söta”

Dessa ord tillskrivs romaren Cicero.

Jag har funderat på vad han menar med detta? Är det den ökade klokheten och visheten i sig eller den status och rikedom man eventuellt kan tillskansra sig med ökad kunskap som är söt?

Vi lever ju i ett utbildningssamhälle och många människor använder stora delar av sitt liv att följa olika utbildningar. Antagligen är citatets främsta funktion idag och anledningen till att det fortfarande lever kvar att det kan verka trösterikt och motiverande om det är så. Om det sen är sant är en annan sak.

Vissa former av kunskap ger inte sin bärare en känsla sötma utan snarare en bitter smak i munnen för att man kanske känner till saker man inte vill veta, eller som gör att man känner sig moraliskt förpliktigad att ta tag i saker som man helst vill slippa ifrån.

Fler ordspråk om utbildning finns på sidan Nu och då i Timrå.

Share

1 Comment

  • Man lär inte för skolan utan för livet lär vara ett av de främsta exemplen på hur man nödvändigtvis skall banka in allt i att skolan är en positiv sak. Från början hette det inte non scholae sed vitae discimus utan non vitae sed scholae discimusvi lär inte för livet utan för skolan – och var kritik från Seneca d.ä. angående det verklighetsfrånvända romerska utbildningssystemet …

    //JJ

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!