Nov 17, 2006 - kultur, politik    6 Comments

Pengar, girighet och en köpfri dag 25 november

”Den girige äger inte sina pengar. Pengarna äger honom.”

Detta verkar vara ett ordspråk som ofta är listat men sällan använt. Kanske också kan sägas vara en bra karaktäristik av den kalla liberalismens värderingar.

Den 25 november är en internationell aktionsdag utlyst kallad ”Buy nothing day” eller ”en köpfri dag”. Det går ut på att man ska stanna hemma och inte gå och handla den dagen, som en markering mot konsumtionshetsen och det resursslöseri som som finns i samhället.

Aktionsformen kan sägas verka ofarlig men för ett par år sedan blev konstnärer utslängda från sina lokaler i Kista galleria för att de hade visat en filminstallation på detta tema, där kvinnor prenumererade omkring med tomma kundvagnar.

När jag gick på bibliotekshögskolan i början av 90-talet talades det fortfarande om 1974 års kulturpolitiska mål, som samtliga partier hade ställt sig bakom. Ett av dessa mål var ”motverka kommersialismens negativa verkningar”. På den tiden kunde även moderater ställa sig bakom detta. Nu är moderater alltmer kalla cyniker och dem har vi valt att styra över oss.

Det subversiva i budskapet att inte konsumera ligger inte i att det handlar om att konsumera mindre av jordens resurser. Det behöver vi visserligen göra för att det ska gå ihop på längre men det är möjligt att det trots allt går att anpassa marknadsekonomin så att vi åtminstone delvis utbyter tjänster med varandra i stället för prylar

Det subversiva ligger i stället i att man ställer moraliska frågor och uppmärksammar värdet i att inte konsumera utan i stället göra annat. Vad gör människor med sin tid när de längtar, letar, köper och hanterar sina prylar i stället för att hantera sina relationer? När alltmer av vår tid går åt till konsumtion är det kanske inte konstigt att vissa tror att allt kan konsumeras eller köpas för pengar.

Dessutom handlar om fördelning. När hela vårt samhällssystem bygger på konsumtion för konsumtionens egen skull samtidigt som våra medmänniskor svälter då är konsumtionssamhället inte moraliskt. Ur kristen synvinkel är dessutom rikedom synd om den rike älskar sina pengar mer än Gud och sin nästa. Ett av de ord som diskuterades skulle tas bort ur den senaste årgången av Svenska akademiens ordlista var mammonsdyrkan. Gud ske lov är det kvar.

Mer information om En köpfri dag finns på hos Adbusters Sverige. Läs även följande artikel
De vill få oss att köpa mindre, ur Stockholms City 12/10 2006

Fler citat om pengar rikedom och ekonomi på aforism.nu

Allmänna samlingar och listor
Citat.infart.se
Nina och Jisons kluriga ordspråk
100o 0rdspråk – David Eurenius lista (han har 87 kvar)
Ordspråk och talesätt efter nyckelord (Jake Svensson)

Diskutera ordspråk i:
Lång tråd om ordspråk och motton på Familjeliv

Share

6 Comments

 • Jag delar inte nödvändigtvis synen på kapitalismen som den sanna vägen till mänsklig lycka, men jag tror aldrig att jag har mött än mindre cynisk människa än nyliberalen Johan Norberg, som alltid verkar bubbla av optimism.

  //JJ

 • Nej det är klart. Det kan ju finnas folk som uppriktigt tycker att vi lever i den bästa av världar.

 • Eller i övertygelsen om att vi ständigt gör den bättre.

  //JJ

 • Visst. Både dessa åsikter tycks mig lika märkliga.

 • Sedan ett antal år tillbaka firar några självutnämnda ”culture jammers” från Adbusters Magazine, ”Buy Nothing Day” sista fredagen i november. Från sitt fina kontor i överklassförorten Kitsilano utanför Vancouver, uppmanar de samvets-granna medborgare runt om i världen att ”njuta av makten som konsumenter och använda den till att förändra den ekonomiska miljön”. Adbusters menar att Buy Nothing Day ”bevisar hur uppfriskande det är att kliva ur konsumtionshetsen för en dag”.

  Genierna på Adbsuters har lyckats skapa den perfekta må-bra, liberala, medel-klassaktivist, icke-händelsen. En dag där din möjlighet att påverka avgörs av hur mycket pengar du tjänar (precis som alla andra dagar). En dag som, per definition, är en förolämpning mot de miljarder människor runt om i världen som är för fattiga eller marginaliserade för att ens betraktas som konsumenter. Buy Nothing Day är menad som ett tjugofyratimmars konsumtionsuppehåll, men resulterar i en moralistisk debatt om huruvida du ska köpa bröd idag eller…… vänta…..till imorgon. För något år sedan fick Adbsuters snygga affischer, klister-märken, hemsidor och radio- och tevereklam sällskap. En grupp ”anarko-situationister” från Montreal proklamerade ”Steal Something Day”. Till skillnad från Buy Nothing Day där människor uppmanas att delta genom att inte delta är Steal Something Day en uppmaning att delta genom att delta. Istället för att ignorera kapitalister, chefer, hyresvärdar, reklamare, yuppies, politiker och snutar, som är ansvariga för eländet i världen, uppmanar Steal Something Day att sno från dem.

  Adbusters påstår att de varken är ”höger eller vänster” och har proklamerat ett icke-ideologiskt korståg mot överkonsumtion. Steal Something Day ser sig däremot som en del av det historiska och nutida motståndet emot kapitalismens orsaker, inte bara emot dess symptom. Om du tycker att överkonsumtion är läskigt, vänta bara till du får höra om kapitalismen. Istället för att svamla om konsumentinflytande uppmanar vi er att tillsammans identifiera de giriga svin som är skyldiga till misären och tristessen är världen. Ignorera dem inte, utan gör deras liv so otrevligt som möjligt.

  Men kom ihåg. Vi talar om att sno inte att stjäla*. Sno är att ta en yuppies BMW på en tur och krascha den mot en Mercedes bara för att det är så kul. Stöld är att ta godis från småbarn Sno är att omfördela rikedomar, från rika till fattiga. Stöld är att sko sig på mindre lyckligt lottades bekostnad. Sno är att beskatta de rika, stöld är att beskatta de fattiga. Så betala inte för dagstidningen, sno hela bunten istället. Samla ihop några vänner och ta en snatterirunda i ert lokala shoppingcenter. Sno plånboken från affärsmän. Skaffa kreditkort under falskt namn. Behåll det du har användning för och ge bort resten i den solidariska anda som genomsyrar Steal Something Day.

  Vi ses nästa Steal Something Day, som till skillnad från Buy Nothing Day firas varje dag.

  * Författaren använder orden ”stealing” (sno) och ”theft” (stöld). (ö.a.)

  översättning Fredrik Edin

 • Jaha..ska jag ta det där seriöst? Nej jag tror inte att man bekämpar kapitalismen bättre genom att sno eller stjäla något bara för att det är kul. Det ger bara dem som vill ha mer repression vatten på sin kvarn och banar vägen för ett auktoritärt samhälle.

  Det är skillnad mot brödupplopp och jordockupationer när folk lägger beslag på en resurs som de verkligen behöver för sin överlevnad men som undanhålles av en överklass som äger utan att använda. Ska man bryta mot lagar ska det gå att göra moraliskt försvarbart och begripligt för många om det ska leda till en verklig förändring.

  Att symboliskt vända kommersialismen ryggen är förvisso inte att sätta något materiellt bakom orden men det är att mana till eftertanke och ur den synvinkeln bryr jag mig inte så mycket om vem som gör eller inte gör något i Vancouver. Det viktiga är vad man fyller det med för socialt innehåll här i vårt samhälle.

  Och i det sammanhanget tycker jag faktiskt att det att med eftertanke ersätta en utflykt till shoppingcentret med en skogsutflykt kan vara en slags motståndskamp, att bibehålla en autonomi och kunna visa att ett socialt berikande liv inte förutsätter ständig konsumtion. Det är alltså konsumtionens sociala innehåll man ifrågasätter inte dess materiella betydelse.

  Om nu detta att avstå får vissa i medelklassen att känna sig goda är och slå sig till ro i sin förträfflighet är det kanske mindre bra men det är faktiskt inte det viktiga.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!