Nov 20, 2006 - citat    No Comments

Ånger

”Aldrig ångra det man gjort men det man inte gjort”

Elmer Diktonius

Kanske kan ses som pendang till citatet av Kierkagaard nedan. Den som inte aldrig vågar, drabbas i stället av ånger.

Elmer Diktonius var finlandsvensk poet

Citatet även hittat i denna ordspråkslista
av Tage Quist i Värå.

Share

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!