Dec 30, 2006 - politik    2 Comments

Kristianstadsbladets omvända julbudskap

Det finns julbudskap och det finns julbudskap. I lokaltidningen Kristianstadsbladet rådde dagen före julafton oginhetens, egoismens och snålhetens budskap.

På ledarsidan kunde man läsa om nödvändigheten av ett ”köpevangelium” och om att konsumera mycket för att behålla välståndet.

Denna slutsats är i och för sig inte originell. Det märkliga här är sammanhanget och valet av tidpunkt.

På nyhetsplats dagen före julafton så återfinns även en artikel som vars huvudbudskap är att vi absolut inte ska ge bort något till vissa. Det är en artikel om tiggare som för mig framstår som ett mer eller mindre rasistiskt hopkok av polisuppgifter och allmänna fördomar. Bakgrunden är att det under de senaste veckorna dykt upp en ny grupp tiggare och gatumusikanter i Kristianstad.

I artikeln beskrivs tiggarna som oförtjänta personer som inte nöjer sig med mat, utan ska ha pengar. Det görs heller inget försök till seriös bakgrundsbeskrivning och ingen skillnad görs heller i artikeln mellan att tigga eller att spela dragspel.

Man kan gott ha synpunkter på tiggare och tiggeri eller just dessa tiggare. Men man bör också fråga sig vilka signaler ges i en artikel kring detta ämne. En bra journalistik med ambitionen att ge en begriplig och rättvisande skildring av de nya tiggarna hade gått mer på djupet i frågan varför de är här och fler röster hade varit redovisade.

Konsekvensen av sådana artiklar som den i Kristianstadsbladet blir bara att det spär på allmänhetens förakt för svaghet och för människor som det har gått illa för.

Kristianstad hade redan innan dessa tiggare kom hit både gatumusikanter och folk som tiggde. Också dessa människor riskerar att drabbas av den här typen av angrepp från lokaltidningen.

I kombination med varandra så tecknar ledaren som uppmanar folk att köpa mindre och nyhetsartikeln som säger att vi ska ge bort mindre ett besynnerligt julbudskap. Detta alldeles oavsett hur det förhåller sig med precis dessa tiggare.

Men efter att ha följt tidningen under hösten har jag blivit alltmer övertygad av att det inte är sista gången jag ser Kristianstadsbladet skriva underliga saker. Jag hoppas få återkomma till detta nästa år.

Share

2 Comments

  • Hej Louise.
    Tycker att du ska ta upp detta med lokaltidningens chefredaktör. Han/hon bör väl vara intresserad av det som står i tidningen är rätt och att det ges en allsidig bild av olika problem.
    Ledarsidan är en sak, där ska de tycka konstiga saker ibland, men bland nyheterna ska det vara objektiv nyhetsförmedling, präglad av research.

  • Det kan man tycka att han borde. Personligen föredrar jag att ägna energi till att uttrycka min egna åsikter på sådana här sätt i stället för att försöka bedriva någon slags lobbying. Och även om det i det här fallet var kombinationen av vad som stod på ledarsidan och vad som stod inne i tidningen som var frapperande skulle jag mycket väl ha kunnat ifrågasätta dem var för sig.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!