Nov 19, 2007 - citat    No Comments

Fantasins kraft

”Vad en människa kan föreställa sig i fantasin, kommer andra människor senare att förverkliga”.

Jules Verne, pionjär inom Science Fiction-litteraturen

Hittar inga som citerar detta uttryck som andas framtidsoptismism, men som väl egentligen slår åt bägge hållen…Utan fantasi skulle människor inte kunna förändra sina liv. Utan den sociala fantasin skulle samhället inte kunna utvecklas. Uveckling sker av raffinerade vapen och tortyrmetoder, av kost som skapar sjukdom likaväl som droger som botar eller lindrar. Utveckling har gått från att vara ett alltigenom positivt begrepp till ett som framkallar kritik i vissa kretsar. Men det är väl inte ”utveckling” i sig utan utveckling som grundsats tömd på sitt innehåll som skapar problemen…?

Share

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!