jan 6, 2015 - politik    No Comments

RUT och arbetstidsförkortning

Jag skrev för några dagar sedan ett inlägg på twitter plötsligt väckte ett visst intresse:

Jag vet inte riktigt varför så många nappade på det där men jag tänkte att jag skulle försöka sammanfatta hur jag tänker.

Det är ett konstigt samhälle vi lever i när sjuka inte får sjukpenning och arbetslösa får dra in på maten men de som har det gott ställt kan få skattesubventionerad städning av sina hem och skattesubventionerad läxhjälp till sina barn. När det gäller läxhjälpen är ju skolresultaten sämre i socialt utsatta områden där färre har råd att betala läxhjälp och när skolan samtidigt inte har resurser att ge vare sig svaga eller funktionshindrade barn den hjälp de behöver verkar subventionen missriktad. Dessutom är det så att flertalet av de som jobbar med läxhjälp inte lär kunna försörja sig på det. Det blir i bästa fall en viss kompensation för de alltför låga studiemedlen för en del studenter.

En allmän arbetstidsförkortning skulle gynna samhället som helhet, inte bara dem som har råd.

Det är ju inte bara inkomster som har blivit mer snedfördelade i samhället utan också arbete. När de som jobbar jobbar mer blir det mindre jobb för alla.

Indragningarna i den offentliga sektorn under 90-talet innebar exempelvis att man slutade ta invikarier och man har också gjort flera förändringar i sjukpenningen som gör att det är dyrare att vara sjuk. Detta ledde i sin tur att de som fortfarande hade jobb fick jobba mer samt att arbetstillfällena minskade (Se exempel här Fred Torssanders genomgång av andra fasen i skapandet av en naturlig arbetslöshet i Sverige). Om hans beräkningar stämmer har vi alltså de senaste två decennierna i praktiken haft en  arbetstidsförlängning i stället för en arbetstidsförkortning, räknat i verklig utförd arbetstid om än inte lagstadgat. Och under samma period har arbetslösheten ökat, särskilt i relation till att det finns fler arbetstillfällen.

Det finns förstås flera orsaker till detta. Den verkligt ökade arbetstiden är bara en men jag tror den är viktig.

En annan viktig aspekt är vad stressen i människors liv gör med den ökade psykiska ohälsan som ju också sägs vara ett viktigt samhällsproblem.

Apropå stress är det lustigt att man sällan blir mindre stressad av att läsa böcker om stress. Exempelvis läste jag nyligen en bok som hette. ”Bli fri från din stress på 10 minuter”, men det tog ju betydigt mer än 10 minuter att läsa den! 😉

 

 

 

Share

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!