jan 10, 2015 - kultur    No Comments

En något puritansk kokbok

Jag bokbloggar inte gärna. Det påminner mig för mycket om jobb. Kokböcker får sägas vara ett undantag. Jag har suttit en stund och bläddrat i boken ”Vår naturliga näring”  som är en vegetarisk kokbok med inledande kostanvisningar.

naring

Jag minns just nu inte vilken loppmarknad, eller secondhandbutik som kan ha sålt mig detta verk från ”Sanningens väktares förlag”, utgivet 1938.

Författaren förespråkar en vegetarisk kost med tillägg av mjölk och surmjölk och står enligt tidens bruk ganska nära waerlandismen med dess kombination av säd och råkost men utesluter ägg.

Viktigt är också att äta sällan, ta hänsyn till balansen mellan surgörande och basbildande kost, krydda sparsamt, inte dricka till maten – helst inte dricka alls, inte blanda frukt och grönsaker vid samma mål och inte bruka njutningsmedel.

Boken är dock lite speciell med sin blandning av kostrekommendationer och säregna teologiska resonemang. Exempelvis åberopar författaren 1 Mos och menar att det var ett ”obehärskat begär” som avstängde de första människorna från ”Edens renhet och lycksalighet.”  Denna renhet, inte minst sexuell, är ett viktigt skäl till vegetarisk livsföring:

Vi påstå att det är omöjligt att leva ett sedligt rent, d.v.s. kyskt liv, när man tillför kroppen sådan födoämnen som överlasta organen med giftämnen.

Det är också högst olämpligt att äta mycket sent på kvällen, då:

blodet bli upphettat och osunt, och människorna dragas genom lidelsens eld ned från den upphöjda ställning, vilken de borde intaga såsom av Gud skapade och med förnuft begåvade väsen, och ställa sig själva under djuret.

När jag läser sådana här böcker så undrar jag ofta över om dagens aktuella kostrekommendationer och dieter i framtiden kommer att te sig lika märkliga och underligt motiverade.

Den kost som förespråkas är dock inte lika underlig och det går säkert att äta efter boken om man så vill. Det kanske vore nåt för matplaneringen nästa vecka?

 

Share

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!